Přihláška

Údaje o dítěti


Kontakt na zákonného zástupce

Nevratnou zálohu 1500,- Kč prosím uhraďte do 14 dnů (nejpozději do 16.7.2022) na bankovní účet: 51-1720770227/0100. (Jako variabilní symbol prosím uveďte rodné číslo dítěte.)

V den nástupu prosím odevzdejte kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti.