Přihláška

Údaje o dítěti


Kontakt na zákonného zástupce

Nevratnou zálohu 1000,- Kč prosím uhraďte do 31.3.2021 na bankovní účet: 51-1720770227/0100. (Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.)

V den nástupu prosím odevzdejte kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte a prohlášení o bezinfekčnosti.